ผลสะท้อนจากผู้เรียน รุ่นที่ 3

        การนำเสนอผลงานแต่ละโครงการ เป็นโครงการที่จะเอาไปตอบโจทย์ธุรกิจ ซึ่งได้ความรู้จากการแนะนำจากท่านอาจารย์ซึ่งมีประโยชน์มาก และเราจะพัฒนาคอมพิวเตอร์ Vision ไปตอบโจทย์ทางด้านนั้นให้มากขึ้น จะทำให้เป็นระบบ Automation ให้มากขึ้น ในกระบวนการของเรา CPF
รองกรรมการผู้จัดการด้านพัฒนาประสิทธิภาพโรงงานผลิตอาหารสัตว์บก 1

        สามารถป้องกันปัญหาด้านคุณภาพของสินค้าได้ดีและผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ด้านอื่น ได้ จับขนาดรถที่เข้าสู่กระบวนการฆ่าเชื้อรถก่อนเข้าในโรงงาน
ผลิต/ปักธงชัย(PTF)

       ทีมงานมีทักษะความรู้ความเข้าใจมากขึ้นสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานจริงได้ดี. ด้านผลลัพธ์ของโปรเจคถือว่ามีทิศทางที่ดีในการตรวจสอบความแตกต่างของสีอาหาร. และความยาวของเม็ดอาหารมาเทียบกับตัวอย่างอ้างอิง
โรงงานธารเกษม(TKF)

      สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานกับองค์กรได้ดี
โรงงานขอนแก่น(KKF)

        ทำให้พนักงานได้พัฒนาทักษะ เรียนรู้ เพิ่มประสบการณ์ในการทำงาน
วิศวกรรม/โรงงานบางนา(BKF)

        เห็นการพัฒนาของพนักงานมีความรู้และทักษะสูงขึ้น โดยนำสิ่งที่เรียนรู้มาประยุกต์ใช้กับงานได้จรืง ถึงแม้จะยังไม่สำเร็จ แต่ก็เชื่อว่าทำได้
โรงงานบีเอฟ (BPF)

สามารถป้องกันปัญหาด้านเครื่องจักรลำเลียงของโรงงาน ลดภาระงานในการเปิดเครื่องจักรเพื่อตรวจสอบได้ดี และ ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ และขยายผลไปยังจุดอื่นได้ดี

วิศวกรรม/ปักธงชัย(PTF)

          มีพัฒนาการที่ดีมาก สามารถนำมาประยุกต์ใช้ ในงานที่รับผิดชอบและสามารถตอบโจทย์การแก้ปัญหาของหน่วยงานได้เป็นอย่างดี
สำนักพัฒนาการผลิต

พัฒนาตนเองจากการเรียนรู้อบรมเพื่อสามารถต่อยอดในการเขียนโปรแกรมให้มีการตรวจสอบเครื่องจักรขณะเดินเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสียหายต่ออุปกรณ์ ลดการเสียเวลา เครื่องจักรเสียเป็นศูนย์

โรงงานศรีราชา(SRF)

        เป็นการสร้างความสำเร็จให้ลูกค้ากลุ่มkey account ลดภาระงานการตรวจสอบจากคน ทำให้เกิดความแม่นยำ ลูกค้ามีความพึงพอใจ ส่งผลความมั่นคงยอดขายอาหารสัตว์
บริหาร/โรงงานราชบุรี(RBF)

         ทดแทนการตรวจสอบการตัดสินใจจากพนักงาน
มีความถี่ในการตรวจสอบตามโปรแกรม ไม่เกิดการผลิตของเสียได้ 100%
ผลิต/โรงงานราชบุรี(RBF)

ap
CDG_logo_2018
Logo_G-ABLE_full-1
Logo WS 200x200px
DHAS logo
Pxlogo
da1991_web
3BB_logo_popup
CPF_logo_thumb
aia-logo-618BFE8E96-seeklogo.com
CEC_AW_Logo_Civil_2
flex-logo-black
Logo_ziga_innovation company
1-Logo Homepro
INCLOUD
logo เคมมิน-01