ผลสะท้อนจากผู้เรียน

       ทำให้เข้าใจกระบวนการทำงานของการสร้างโมเดลในการวิเคราะห์ของข้อมูลมากขึ้น
Data and Analytics Engineer (อายุงาน: 2 ปี)

       มีผลอย่างมากในเรื่องการศึกษาแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ เช่น การ cleansing data, algorithm แต่ละแบบ, การใช้เครื่องมือต่างๆ อีกทั้งยังสามารถนำไปเป็นแนวทางในการศึกษาเพิ่มเติมและประยุกต์ใช้ในองค์กรได้เป็นอย่างดี
ผู้ชำนาญการด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ
(อายุงาน: 12 ปี)

   
สามารถนำข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อสร้างมูลค่าและนำไปต่อยอดในการทำระบบ Automantion ที่มี Ai ได้
วิศวกรไฟฟ้า (อายุงาน: 12 ปี)

       ทำให้สามารถมองภาพของข้อมูลขนาดใหญ่ได้เข้าใจมากขึ้น รู้ขั้นตอนกระบวนการ และวิธีจัดการ เพื่อนำชุดข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหา หรือสร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้กับองค์กร
Digital Marketing (อายุงาน: 8 ปี)

   สามารถนำไปประยุกต์ใช้สร้าง data pipeline ที่เหมาะสมกับธุรกิจโฆษณาได้

Backend Developer (อายุงาน: 2.5 ปี)

        มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นและมองเห็นภาพ แนวโน้มในการนำไปใช้ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านต่างๆในองค์กรได้
Section manager (อายุงาน: 9 ปี)

        1. ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น
2. สามารถนำความรู้ทั้งหมดที่ได้เรียนมาไปช่วยพัฒนาโปรเจคภายในบริษัทได้
3. ทำให้เกิดไอเดียใหม่ๆกับข้อมูลที่เรามี
4. เกิดการเปลี่ยนแปลงมุมมองของตัวเอง โดยปกติก่อนเรียนจะมองมุมการแสดงผลของข้อมูลค่อนข้างตายตัว มีแค่ไม่กี่มุมเท่านั้น แต่หลังจากเรียนแล้ว ได้มุมมองใหม่ ได้รู้ว่าเราสามารถเอาข้อมูลจากหลายๆแหล่งที่เรามีเอามาแสดงค่าใหม่ๆที่เราไม่เคยทำได้ ได้ลองเอามุมมมองต่างๆไปประยุกต์ใช้กับโปรเจคอื่นๆที่เราทำอยู่ เกิดไอเดียใหม่ ได้รายงานใหม่ๆ ซึ่งเอาไปใช้ประโยชน์ต่างๆได้ค่ะ
Senior Project Implementer (อายุงาน: 4 ปี)

 ทำให้รู้จักเครื่องมือมากขึ้นได้เรียนรู้เทคนิคมากมายเพื่อช่วยให้ทำงานได้ง่ายขึ้น

Senior Solution Analyst (อายุงาน: 14 ปี)

   รู้และเข้าใจการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และนำมาวิเคราะห์ผลได้ สามารถวิเคราะห์ปัญหา เครื่องมือและเทคโนโลยีมาช่วยให้การแก้ปัญหาได้มากขึ้น

programmer (อายุงาน: 2 ปี)

   สามารถนำไปประยุกต์ใช้สร้าง data pipeline ที่เหมาะสมกับธุรกิจโฆษณาได้

Backend Developer (อายุงาน: 2.5 ปี)

        ได้ความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมากขึ้นเยอะเลยค่ะ ได้รู้จักเครื่องมือต่างๆที่ทีมอาจารย์เอามาสอนเปิดโลกมากค่ะอย่างเวก้าไม่เคยใช้เลยได้ยินแต่ชื่อก็เรียกว่าใช้เป็นใช้ทำนายข้อมูลได้อีกอันที่รู้สึกว่าทำให้เราได้ใส่ใจมากขึ้นคือเรื่องการเก็บข้อมูลเพราะว่าพอทำโครงการจริงๆจะเห็นเลยว่าข้อมูลที่เราเก็บๆมาบางทีก็เอาว่าวิเคราะห์ไม่ได้หรือบางทีก็เห็นชัดว่าเก็บมาไม่สมบูรณ์ก็เอามาปรับใช้กันจริงๆในบริษัทค่ะ ส่วนโครงการที่เอามาทำวิจัยก็เอาไปใช้จริงค่ะเป็นโปรเจคที่ตั้งเป้าว่าหน้างานจะได้ใช้จริงใน Q4 ของบริษัทค่ะ ขอบคุณทีมอาจารย์ผู้สอนด้วยนะคะรับรู้ได้เลยค่ะว่าอาจารย์ก็ตั้งใจให้ความรู้พวกเราเต็มที่ใช้พลังกันทั้งผู้เรียนผู้สอนระยะเวลาสั้นๆแต่ทุกครั้งที่ไปเรียนเนื้อเน้นๆ
ขอบคุณค่า
Programmer (อายุงาน: 8 ปี)

       ช่วยให้มองเห็นภาพรวมของการนำข้อมูลที่มีอยู่ในองค์กรณ์ ไปใช้ในการวิเคราะห์ และทำให้เห็นภาพการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น
วิศวกร (อายุงาน: 5 ปี)

   ได้ความรู้เพิ่มเติมที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานปัจจุบัน

Solution analyst (อายุงาน: 4 ปี)

ap
CDG_logo_2018
Logo_G-ABLE_full-1
Logo WS 200x200px
DHAS logo
Pxlogo
da1991_web
3BB_logo_popup
CPF_logo_thumb
aia-logo-618BFE8E96-seeklogo.com
CEC_AW_Logo_Civil_2
flex-logo-black
Logo_ziga_innovation company
1-Logo Homepro
INCLOUD
logo เคมมิน-01